• 1
 • سيستم ساز برسا

  فراتر از BPMS

  • تجربيــــات شركت برســا در حـــوزه توليد سيستــم هاي اطلاعاتي پــويا مبتنـــي بر سيستـم سـاز و اجرايي نمودن پروژه هاي متعدد در سازمان ها و شركت هاي ايـراني بيـانگر اين مطلب است كه براي مـــوفقيت پــروژه هــــاي نرم افـزاري به راهكاري فراتر از BPMS نياز است. نگاه صرفا فــرآيندي نمي تواند به صورت همه جـانبه و يكپــارچه تمامـــي نيـــازهاي سازمان در اين حــوزه را پوشش دهد.
 • 1
تجارب ویژه
 • 1
 • بومي بودن سيستم ساز

  سیستم ساز بطور کامل توسط متخصصین شرکت برسا و بدون بخدمت گرفتن ابزارهای open source و تجاری ساخته شده بدین ترتیب شرکت برسا آماده پاسخگویی و اضافه کردن امکانات جدید بنا به نیاز مشتریان است

 • امکانات وسیع و سرعت تولید

  يكي از مهمترين مزاياي استفاده از سيستم‌ساز برسا سرعت بالاي توليد براي ساخت نرم‌افزارهاي سازماني است. البته عليرغم اين سرعت بالا به دليل استفاده از زيرساخت‌هاي آماده و تست شده، كيفيت نيز بطور كامل حفظ شده

 • قابلیت توسعه توسط مشتریان

  بهمراه نرم افزار سیستم ساز توابع کتابخانه ای و مستندات مربوطه نیز به مشتریان ارائه خواهد شد تا بتوانند امکانات مورد نیاز خود را به سیستم اضافه نماید

 • توسعه و ارتقاء دائمي

  هر روز امکانات جدیدی به سیستم ساز در راستای افزایش امکانات و سادگی کار با این ابزار اضافه میشود

 • سادگي کاربرد و آموزش کوتاه

  تولید سیستم توسط کارکنان سازمان

 • ارائه راهکارهاي آماده

  هر چند به کمک سیستم ساز سازمانها میتوانند نیازهای نرم افزار خود را مرتفع نمایند،شرکت برسا با بیش از پنجاه محصول نرم افزاری مختلف -که همگی یکپارچه بوده و قابلیت سفارشی سازی دارند- میتواند دستیابی سازمانها به سیستم های جامع را تسریع ببخشد.

 • 1
 • 1
 • 2