.

 

 

 

 

 

سیستم انبار و خرید و فروش

 

 • - امکان تعریف انواع فاکتور و تنظیمات اختصاصی آنها
 • - امکان تعریف گروه بندی کالا و تخصیص خدمات به یک یا چند گروه از کالاها
 • - امکان تعریف کالا با مشخصات پویا به ازای هر گروه کالا
 • - امکان تعریف خدمات با مشخصات پویا به ازای هر گروه خدمات
 • - تعریف فرمول تولید محصولات با تمامی پارامترهای لازم جهت صدور اسناد خودکار تولید و محاسبه بهای محصول
 • - دارا بودن تمامی روش های قیمت گذاری فاکتور
 • - امکان صدور اسناد حسابداری خودکار معادل اسناد انبار به سه روش: 1- تفکیک فاکتور 2- تجمیع تاریخی 3- تجمیع کلی
 • - امکان تخصیص انبار به اقلام فاکتور
 • - دارا بودن تمامی روش های رهگیری کالا (شماره سریال، بارکد، RFID و ... )
 • - دارا بودن تمامی کنترل های لازم جهت ثبت فاکتورها
 • - امکان فعال کردن ارزش افزوده
 • - امکان فعال کردن سیستم بازاریابی و محاسبات پورسانت به تفکیک کالا، فاکتور، بازاریاب و ...
 • - امکان تسویه حساب نقدی و تعهدی
 • - دارا بودن فرآیندهای استاندارد انبار مانند: درخواست کالا، درخواست خرید، درخواست فروش و ....
 • - امکان تعریف فرآیندهای جدید بنا به درخواست مشتری
 • - امکان تعریف اتوماسیون انبار با استفاده از نوع فاکتور های پیش و پس
 • - دارا بودن تمامی گزارشات استاندارد انبار و خرید و فروش به همراه امکان ساخت گزارشات جدید توسط گزارش ساز
 • - قابلیت ورود و خروج اطلاعات به اکسل در تمام برنامه
 • - تعیین حدود دسترسی برای کاربران و ارائه انواع نمودار آماری و مقایسه ای

 

 

سیستم بودجه و اعتبارات

 

 • - نگهداری حساب­‌ ها و اطلاعات مربوط به فرآیند اجرای بودجه شامل موافقت نامه، ابلاغ بودجه، تخصیص اعتبار، درخواست وجه، تأمین و مصرف اعتبار به تفکیک حساب­‌های مستقل
 • - ثبت و نگهداری حساب ­‌های بودجه ‌­ای برحسب کلیه­‌ی طبقه ­‌بندی ­‌های قانونی نظیر برنامه، فصول، فعالیت، طرح و پروژه به تفکیک حساب ‌ها
 • - گزارش ­‌های مقایسه‌­ای حاوی اطلاعات لازم در مورد اعتبارات مصوب و تخصیص‌ ­یافته، کنترل تخصیص اعتبار، اعتبارات تأمین شده و هزینه یا دارایی در جریان تکمیل یا ساخت
 • - بودجه ریزی بر مبنای نظام مالی تعهدی و نقدی
 • - ثبت هزینه ‌ها و درآمد ها بر اساس برنامه و فعالیت های سازمان
 • - امکان پیاده سازی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی)
 • - تأمین اعتبار اسناد هزینه
 • - ارائه گزارش تفریغ بودجه و تحقق منابع
 • - امکان ثبت اسناد بر اساس فصول هزینه و کنترل آنها با برنامه‌ ها
 • - امکان مقایسه بودجه مصوب با بودجه مصرفی در هر لحظه
 • - ثبت و نگهداری حساب ‌های بودجه‌ ای برحسب کلیه‌ طبقه ‌بندی‌های قانونی نظیر برنامه، فصل، فعالیت، طرح و پروژه
 • - گزارش دفاتر اعتبارات بر اساس اسناد هزینه قطعی یا غیر قطعی (اعتباری)
 • - گزارش‌ عملکرد سالانه بودجه بر اساس فرم ‌های مصوب وزارت دارایی
 • - گزارش‌ جامع برحسب طبقه ‌بندی های بودجه ‌ای نظیر برنامه، فصل، فعالیت، طرح و پروژه
 • - دارا بودن تمامی گزارشات و نمودار های آماری استاندارد بودجه و اعتبارات به همراه امکان ساخت گزارشات و نمودارهای جدید توسط گزارش ساز
 • - قابلیت ورود و خروج اطلاعات به اکسل در تمام برنامه
 • - تعیین حدود دسترسی برای کاربران
 • - ارائه انواع نمودار آماری و مقایسه ای